GREŠNIKOVA MOLITEV

 

Mi vsi smo Nebeškega porekla otroci Nebeškega Očeta("Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal"Jeremiah 1/5).Zaradi Nebeške vojne,ki se je odvijala pred kreacijo Adama in Eve,(na drugi dan kreacije),smo mi vsi inkarnirani na Zemljo.(pred to inkarnacijo smo pili iz čaše pozabljivosti,ti spomini so vtisnjeni v našo dušo,naša Nebeška dejanja v tej vojni so povezana z trenutnim življenjem na Zemlji)
V tej vojni se je 1/3 vseh angelov uprla Nebeškemu Očetu,padec Adama in Eve,prav tako naša inkarnacija na Zemljo je posledica te vojne in tle se bo ločila pšenica od plevela,pravični in zli ali smo vredni
po Jezusovi milosti vstopa nazaj v Nebeško kraljestvo in ali smo zapisani v Knjigi Življenja ali v Knjigi Smrti.
Zaradi Adamovega rodu in Izbranega Ljudstva Izraela,je Jezus prišel kot Mesija Odrešenik,ker Nebeški Oče je imel dovolj Izraelovega nenehnega grešnega življenja in njihovih jalovih žrtvovanj v Templju.
Z svojo krvjo je Nebeško Jagnje Jezus,eden in edini Naslednik Očeta odrešil človeštvo vseh svojih grehov in nam,ki nismo Izraelci,ki nismo direktnega Adamovega rodu,v dar ponudil odrešitev v imenu vere vanj.

Razumite,da nam primanjkuje časa,smo tik pred polnočjo in kmalu bo ura odbila polnoč.Kaj ne občutite pospešitev časa že nekaj let!?(In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bilo rešeno nobeno meso; toda zaradi izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani-Matej 24/22)
Nahajamo se v zadnji Svetopisemski Knjigi in to je v Knjigi Razodetja.Veliki znak opisan v Razodetju 12 je bil viden na nebu 23 sptembra 2017.Po tem času moramo ostati trezni in budni za prihod ženina Jezusa,kateri bo VZEL (Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu.Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali, skupaj z njimi odneseni)svoje POKLICANE in jih rešil pred najhušim obdobjem od kar je Zemlja nastala,tistih zadnjih 7 let trpljenja pred vnovičnim prihodom Odrešenika.
To bo obdobje za nevernike in še posebej za Izrael,kateri je pred 2000 leti zavrnil Nebeško Kraljestvo na Zemlji in umoril edinega Naslednika Nebeškega Očeta.
Duhovščina ki je umorila Jezusa je dobro vedela,kdo je in zakaj je prišel,saj je njegov prihod bil prerokovan že Adamu in kasneje Enohu.Zato je Jezus tudi povedal farizejem,katere krvne linije(satanove/kajnove) so in kdo je njihov oče v predavanjih v Templju; Vi pa ste od svojega očeta, hudiča, in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker v njem ni resnice.-Janez 8/44

Stara in Nova zaveza se dopolnjujeta,to je tudi sam Jezus rekel,da je prišel izpolnit Staro Postavo in ne razvezat.Deset Očetovih zapovedi še vedno velja.
Za tiste,ki želite priznati z jezikom Jezusa kot vašega Kralja Kraljev in Odrešenika sem pripravil Grešnikovo Molitev(zgoraj)

Zanimivi tuji članki